GetGuest - OTAs & Revenue Service for Small Hotels

งานขาย, การตลาด

"We help small hotels serve more guests, save more time, and make more revenue."

ภารกิจของเราคือการช่วยให้โรงแรมขนาดเล็กให้บริการแขกได้มากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น

เราได้ช่วยโรงแรมมามากกว่า 10 โรงแรมแล้ว
เช่น Sametnangshe Boutique, Buasri Boutique Patong, Cher Hostel Bangkok

โรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่ง และพลาดโอกาศในการสร้างรายได้เท่าที่ควร

โรงแรมเล็กที่ว่านี้มักจะมีลักษณะ
❌ อัตราการเข้าพักต่ำ (Low Occupancy)
❌ ราคาต่ำ (Low ADR)
❌ รายได้ต่ำ (Low Revenue)

วิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้คือ การแก้ปัจจัยสำคัญ 2 ข้อ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
✅ อัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น (Higher Occupancy)
✅ ราคาที่สูงขึ้น (Higher ADR)
✅ รายได้ที่สูงขึ้น (Higher Revenue)

ปัจจัยสำคัญ 2 ข้อที่ว่าได้แก่
1️⃣ การตั้งราคาห้องพัก (Pricing)
2️⃣ การเพิ่มอันดับบน OTAs (Ranking)

เราช่วยตั้งราคาที่เหมาะสม เพิ่มอันดับบน OTAs และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมขนาดเล็ก

ค่าบรกิารของเราสามารถคิดตามเปอร์เซ็นของรายได้ที่เราสร้างให้ (commission) หรือคิดตามรายเดือน (fixed) ตามความสะดวกของโรงแรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
Phone: 0861652699
Line: jackiiz
Email: [email protected]
LinkedIn: Chieh-Chi Huang