โรงแรมสแปลช บีช เปิดบ้านรับสมัครพนักงาน

โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต
เปิดบ้านรับสมัครพนักงานช่วง High season หลายอัตรา
ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ห้อง Learning Room ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต

สัมภาษณ์และทราบผลภายใน 3 วันทำการ
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน:
1.Resume/ประวัติส่วนตัว
2.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาใบสำเร็จการศึกษา
6.ใบผ่านงาน หรือฝึกงาน
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-372-000 ต่อ 1571 หรือ  1572
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง