นครราชสีมา - นัดพบแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

โดย: จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา - #จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดแรงงาน" หางานวิถีใหม่ในยุค New Normal
******************
เป็นกิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ
On-line Only
******************
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สอบถาม 0-4435-5266-7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง