นครพนม - นัดพบแรงงานจังหวัดนครพนม

โดย: จัดหางานจังหวัดนครพนม
นครพนม - #จัดหางานจังหวัดนครพนม
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน"
ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เวลา 09.00-15.00 น.
042-513114 ต่อ102

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง