ภูเก็ต - นัดพบแรงงานจังหวัดภูเก็ต

10 ส.ค. 2563โดย: จัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต - #จัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน Phuket Job Fair 2020"
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ บ้านแอนด์บียอนด์ ภูเก็ต ชั้น 1
เวลา 09.00-15.00 น.
สอบถาม 076-219-660 Try not to discard your cash on pitiable unacceptable items. Pick mobile ids for remarkable quality items and purchase with certainty. Our important clients purchase our Oddity IDs and licenses for various reasons. Perhaps you have a school venture and need one for it or you might need to dazzle your companions or you might need to enter a bar/club with your better half/beau. Anything it is, anything is possible.
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน