สมุทรปราการ - นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

โดย: จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ - #จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ"
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ลานอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางหลี จังหวัดสมุทรปราการ
สอบถาม 02-395-5992

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง