พังงา - นัดพบแรงงานจังหวัดพังงา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมงาน นัดพบ Co-payment ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน จ้างงานเด็กจบใหม่ “รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง” จ่ายค่าจ้างกันคนละครึ่ง และโครงการนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดพังงา

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–15.30 น.
ณ โรงแรมภูงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
- การรับลงทะเบียนสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทั้งตำแหน่งงานทั่วไปและตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่
- การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- แนะนำการใช้งานเว็บไซต์จ้างงานเด็กจบใหม่
- แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ Smart Job
- ให้คำปรึกษาและแนะนำในการหางานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

สำหรับผู้สนใจสมัครงานต้องเตรียมหลักฐานมาดังนี้ (จำนวน 2 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รปถ่าย
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบแสดงการพ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
สำหรับผู้ประกอบการใดสนใจเข้าร่วมงานสามารถลงรายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครที่ bit.ly/pna-jobfair หรือ 091 9357115 หรือ [email protected]

รายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดพังงา

เงื่อนไขสำหรับสถานประกอบการ
- ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
- รัฐสนับสนุนการจ้างงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
- เอกชนต้องจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดภายในสิ้นเดือน
- ภาครัฐจะโอนเงินให้แก่ลูกจ้างภายในวันที่ 5  ของเดือนถัดไป
- หากมีการเลิกจ้าง/ลาออก ต้องแจ้ง สนง.จัดหางาน ภายใน 7 วันและต้องหาลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน
 
เงื่อนไขสำหรับนักศึกษาจบใหม่
- มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม
- สำเร็จวุฒิฯ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
- อายุไม่เกิน 25 ปี หรือ จบการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563
- ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
สถานประการใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือแสกน QR CODE ในรูปภาพ
 
ช่องทางการติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
โทรฯ : 076 460674
Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
LINE จัดหางานพังงา : @371lnwdw
LINE OPEN CHAT หางานพังงา : https://bit.ly/phangnga-job
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง