รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
ติดต่อสอบถาม สมัครงาน
คุณติ้ด โทร 098-9362565