TSS Engineering

วิศวกร, ผู้รับเหมา

รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
เพศชาย
อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี
มีประสบการณ์ทำงาน 2ปีขึ้นไป
(ดูแลและคุมหน้างาน,เขียนแบบ)
ผ่านการณ์เกณฑ์ทหารแล้ว
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ติดต่อสอบถาม สมัครงาน
คุณติ้ด โทร 098-9362565