บริษัทอรอสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ กำลังจะเปิดคอนโนที่ อ.ถลาง ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
รายละเอียดงาน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน มาตรฐานการทำงาน และถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม
2.จัดทำงบประมาณต้นทุนปิดโครงการ
3.ตรวจสอบและควบคุม ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานและสถานที่ก่อสร้าง
4.พิจารณาความสามารถด้านปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาด้านการส่งมอบ
5.ตรวจสอบวัสดุ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบหรือตามรายการวัสดุที่กำหนด
6.จัดทำแผน 3 Week วางแผนและควบคุมแผนงานระหว่างก่อสร้าง

คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์การ วิศวกร ควบคุมโครงการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการจัดการโครงการ ในแนวราบ หรืออาคารชุด

หากสนใจ ส่ง Resume มาที่ [email protected]