บริษัทอรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ผู้จัดการโครงการ รายละเอียดดังนี้
1.มีประสบการณ์การ วิศวกร ควบคุมโครงการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการได้ดี
3.มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการจัดการโครงการ ในแนวราบ หรืออาคารชุด
4.มีความสามารถในการ บริหารจัดการโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท
สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ E-Mail : [email protected]