บริษัทอรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร , คอนโดมีเนียม และอาคารชุด
สำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • เพจออล
  • ตำแหน่งงาน
 
ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง