ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
กระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง V Auto Glass
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างฟิล์ม ช่างกระจก
  1. ช่างฟิล์ม (1)
14:53 น. | 14 มิ.ย. 64ภูเก็ต
Toyota Phuket Motors
ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
14:22 น. | 11 มิ.ย. 64ภูเก็ต
Benz Phuket
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:50 น. | 5 มิ.ย. 64ภูเก็ต
ช่างยนต์ ช่างเชื่อม
  1. ช่างยนต์ ช่างเชื่อม (1)
12:10 น. | 29 พ.ค. 64ภูเก็ต
TSL Auto Corporation Co.,Ltd.
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ฝ่ายซ่อมตัวถังและสี
  1. ช่างเคาะ (1)
ฝ่ายเครื่องยนต์
  1. พนักงานช่างเทคนิคอาวุโส (1)
15:00 น. | 26 พ.ค. 64ภูเก็ต
Volvo phuket
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:42 น. | 4 พ.ค. 64ภูเก็ต
รุ่งเจริญชัยยางยนต์
ทับปุด ทับปุด พังงา
09:55 น. | 25 มี.ค. 64พังงา
ร้านศรีเจริญ ยานยนต์
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างซ่อมรถจักรยานต์
  1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1)
12:13 น. | 24 มี.ค. 64ภูเก็ต
อู่นันท์เซอร์วิส
เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
14:29 น. | 9 มี.ค. 64ภูเก็ต
14:57 น. | 23 ก.พ. 64สงขลา
บริษัท โมโตแอดดิคท์ จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
14:24 น. | 22 ก.พ. 64ภูเก็ต
ตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์
วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บัญชีและการเงิน
  1. สมุห์บัญชี (1)
11:49 น. | 14 พ.ย. 63สุราษฎร์ธานี
ขายอุปกรณ์ เรือ
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
ฝ่ายซ่อมบำรุง
  1. Forman for service team, (1)
17:54 น. | 15 ต.ค. 63ภูเก็ต