ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
11:31 น. | 15 มิ.ย. 64ภูเก็ต
UWC Thailand International School
เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
10:04 น. | 15 มิ.ย. 64ภูเก็ต
08:57 น. | 14 มิ.ย. 64ภูเก็ต
Smart Learning and Kidable Phuket School
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
00:27 น. | 10 มิ.ย. 64ภูเก็ต
BCIS International School Phuket
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Operations
  1. Barista (1)
09:43 น. | 8 มิ.ย. 64ภูเก็ต
AKAThailand
ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
แม่บ้าน
  1. แม่บ้าน (2)
16:22 น. | 7 มิ.ย. 64ภูเก็ต
20:35 น. | 3 มิ.ย. 64ภูเก็ต
15:34 น. | 28 พ.ค. 64ภูเก็ต
QSI International School
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
แผนกภาษาไทย
  1. ครูภาษาไทย (1)
13:54 น. | 28 พ.ค. 64ภูเก็ต
HeadStart International School Phuket
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
09:25 น. | 24 พ.ค. 64ภูเก็ต
The Oak Waldolf Steiner Education Center
กมลา กะทู้ ภูเก็ต
ครูระดับประถม
  1. ครูระดับประถม (1)
10:35 น. | 19 พ.ค. 64ภูเก็ต
โรงเรียน นานาชาติ
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
อาหารและเครื่องดื่ม
  1. บาริสต้า(Barista) (1)
14:10 น. | 18 พ.ค. 64ภูเก็ต
Kajonkietsuksa School
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
Young Entrepreneurs (Secondary Department)
  1. YE Teacher & YE Project Assistant (1)
17:46 น. | 11 พ.ค. 64ภูเก็ต
13:28 น. | 9 พ.ค. 64ภูเก็ต
Raffles Trainers (Thailand)
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:38 น. | 30 เม.ย. 64ภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
แผนกภาษาอังกฤษ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (2)
11:24 น. | 23 มี.ค. 64ภูเก็ต
โรงเรียนเอกชน
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
อนุบาล
  1. คุณครู (1)
09:14 น. | 25 ก.พ. 64ภูเก็ต
OHAP Hotel School
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
16:31 น. | 14 ก.พ. 64กรุงเทพมหานคร
สถาบันกวดวิชาแม็ค
ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
19:17 น. | 31 ม.ค. 64ภูเก็ต
17:43 น. | 27 ม.ค. 64สุราษฎร์ธานี
13:51 น. | 30 ธ.ค. 63ภูเก็ต
08:29 น. | 29 ธ.ค. 63ภูเก็ต
Babies Genius Phuket
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
12:09 น. | 12 พ.ย. 63ภูเก็ต
10:50 น. | 3 พ.ย. 63ภูเก็ต
nursery
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
21:54 น. | 14 ต.ค. 63ภูเก็ต
สถาบันสอนเต้น
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ครูสอนบัลเล่ต์
  1. ครูสอนบัลเล่ต์ (1)
17:58 น. | 27 ก.ย. 63ภูเก็ต
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
11:55 น. | 9 ก.ย. 63ภูเก็ต
17:00 น. | 14 ก.ค. 63ภูเก็ต
Berda Claude International School
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:10 น. | 6 มี.ค. 63ภูเก็ต
Buds International School Phuket
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
15:22 น. | 4 มี.ค. 63ภูเก็ต
QSI International School of Phuket
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
13:52 น. | 24 ก.พ. 63ภูเก็ต
HeadStart Education Management
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
00:51 น. | 11 ต.ค. 62ภูเก็ต
10:53 น. | 3 ต.ค. 62สุราษฎร์ธานี