ตำแหน่งงาน : สตูล
Idyllic Concept Resort
เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
14:54 น. | 16 ธ.ค. 63สตูล
โรงแรมอาคีรา หลีเป๊ะ
เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
แผนกครัวผลิต
  1. Chef de Partie (2)
16:06 น. | 14 พ.ย. 63สตูล
ลุกจ้าง
ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
19:17 น. | 21 ม.ค. 63สตูล
09:03 น. | 11 ธ.ค. 62สตูล
The Street Hostel
ควนขัน เมืองสตูล สตูล
Housekeeping
  1. House Maker (1)
Ice-Cream Maker
  1. Smile Maker (2)
Reception
  1. Dream Maker (1)
12:09 น. | 24 ต.ค. 62สตูล