ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
สหคลินิกบ้านส้ม
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ทันตาภิบาล
  1. ทันตาภิบาล (1)
ผู้ช่วยทันตกรรม
  1. ผู้ช่วยทันตกรรม (1)
เคาน์เตอร์ สหคลินิกบ้านส้ม
  1. เคาน์เตอร์ ประจำสาขา (1)
11:57 น. | 10 พ.ค. 64ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
09:17 น. | 20 เม.ย. 64ภูเก็ต
14:46 น. | 31 มี.ค. 64ภูเก็ต
เรเดี้ยน เมดิคอล คลินิกเวชกรรม
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
17:51 น. | 7 ม.ค. 64ภูเก็ต
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรบุคคล
  1. HR Training Officer (1)
18:57 น. | 3 ธ.ค. 63สุราษฎร์ธานี
Dental laboratory
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างทันตกรรม
  1. ช่างแว็กซ์และPress (1)
17:01 น. | 11 พ.ย. 63ภูเก็ต
13:24 น. | 25 พ.ย. 62ภูเก็ต