ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
09:40 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
08:29 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Phuket Medical Clinic (PMC)
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
20:06 น. | 6 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Lyfe Medical Wellness
ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
11:54 น. | 6 ธ.ค. 66ภูเก็ต
รักษาความปลอดภัย
 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. โปรเเกรมเมอร์ (1)
ฝ่ายการพยาบาล
 1. ผู้ช่วยพยาบาล (6)
 2. พยาบาลวิชาชีพ (10)
เภสัชกรรม
 1. เภสัชกร (1)
10:25 น. | 6 ธ.ค. 66ตรัง
Hope clinic - Hope rehabilitation and nursing home
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ครูปฐมวัย
 1. ครู ปฐมวัย/อนุบาล (1)
นักกายภาพบำบัด
 1. นักกายภาพบำบัด (2)
พนักงานบริบาล (N/A)
 1. เจ้าหน้าที่บริบาล (NA) (2)
11:21 น. | 3 ธ.ค. 66ภูเก็ต
โรงพยาบาลสัตว์ฮักมี
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
งานสัตวแพทย์
 1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (2)
18:07 น. | 24 พ.ย. 66ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Ambulance Services & Vehicle
 1. Ambulance & Vehicle (1)
Nursing
 1. Supervisor Nurse (1)
International Marketing
 1. International Marketing (thai) (1)
10:11 น. | 22 พ.ย. 66ภูเก็ต
13:47 น. | 21 พ.ย. 66ภูเก็ต
เดนทัล มายด์ คลินิก
เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
ผู้ช่วยทันตกรรม (Dentist Assistant)
 1. ผู้ช่วยทันตกรรม (1)
13:23 น. | 13 พ.ย. 66ภูเก็ต
Diora Clinic
เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
17:37 น. | 7 พ.ย. 66ภูเก็ต
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
 1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (2)
09:44 น. | 25 ต.ค. 66ภูเก็ต
16:38 น. | 7 ต.ค. 66ภูเก็ต
คลินิกทันตกรรมบ้านส้ม
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
พนักงานให้ข้อมูลลูกค้าแผนกทันตกรรม
 1. เคาเตอร์ (1)
ทันตาภิบาล
 1. ผู้ช่วย (2)
15:15 น. | 19 ก.ย. 66ภูเก็ต
Clinic Bodrum Phuket
ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
Marketing
 1. sales marketing (2)
บัญชี/การเงิน
 1. การเงิน/บัญชี (2)
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 1. PN/NA (4)
12:28 น. | 24 ก.ค. 66ภูเก็ต
Win win Aesthetic
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ผู้ช่วยแพทย์ Beauty Therapist
 1. ผู้ช่วยแพทย์ (1)
ฝ่ายการตลาด
 1. นักการตลาด (1)
เอเจนซี่
 1. เอเจนซี่ (1)
เซลล์
 1. เซลล์ (1)
ผู้จัดการ
 1. ผู้จัดการ (1)
14:06 น. | 21 ก.ค. 66ภูเก็ต
16:15 น. | 28 มิ.ย. 66ภูเก็ต
เรเดี้ยน เมดิคอล คลินิกเวชกรรม
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตำแหน่งงาน
 1. แม่บ้าน (1)
10:06 น. | 30 พ.ค. 66ภูเก็ต
ab dental clinic
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ผู้ช่วยทันตแพทย์
 1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1)
12:05 น. | 20 พ.ค. 66ภูเก็ต
XtraHealth pharma
กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:26 น. | 19 พ.ค. 66ภูเก็ต