ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
ฝ่ายขายและการตลาด
  1. พนักงานขายและการตลาด (3)
14:21 น. | 14 มิ.ย. 64ภูเก็ต
บจก.คพอ น้ำทิพย์
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:39 น. | 7 มิ.ย. 64ภูเก็ต
บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ซักผ้า (1)
16:29 น. | 4 มิ.ย. 64ภูเก็ต
มี โลโก้ (สี่แยกบางเหนียว)
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:24 น. | 29 พ.ค. 64ภูเก็ต
Great Glove (Thailand) Co., Ltd.
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
ฝ่ายจัดซื้อ
  1. Assistant Leader, Store (1)
ฝ่ายควบคุมหม้อต้มไอน้ำ
  1. Engineer Boiler (1)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. แม่บ้าน [คนพิการ] (1)
ฝ่ายผสมนำ้ยางและสารเคมี
  1. พนักงานผสมน้ำยางและสารเคมี [Compound] (3)
ฝ่ายผลิต
  1. ช่างเทคนิค (5)
19:28 น. | 4 พ.ค. 64ภูเก็ต
สิ่งทอ
เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
IT
  1. IT (1)
ช่างไฟ
  1. ช่างไฟ (1)
09:48 น. | 4 พ.ค. 64ชลบุรี
บริษัท ซุปเปอร์ ทรี ลอนดรี้ จำกัด
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
23:09 น. | 15 มี.ค. 64ภูเก็ต
16:01 น. | 9 ก.พ. 64สุราษฎร์ธานี
08:19 น. | 8 ธ.ค. 63ตรัง
20:38 น. | 29 ก.ย. 63ภูเก็ต