ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
13:59 น. | 20 ก.พ. 64ภูเก็ต
Great Glove (Thailand) Co., Ltd.
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. พนักงานธุรการ [คนพิการ] (1)
ฝ่ายผสมนำ้ยางและสารเคมี
  1. พนักงานผสมน้ำยางและสารเคมี [Compound] (3)
ฝ่ายควบคุมหม้อต้มไอน้ำ
  1. ช่างควบคุมและดูแลหม้อต้มไอน้ำ[Boiler] (6)
ฝ่ายผลิต
  1. ช่างเทคนิค (5)
10:13 น. | 18 ก.พ. 64ภูเก็ต
16:01 น. | 9 ก.พ. 64สุราษฎร์ธานี
14:58 น. | 30 ม.ค. 64อุดรธานี
มี โลโก้ (สี่แยกบางเหนียว)
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:13 น. | 7 ม.ค. 64ภูเก็ต
08:19 น. | 8 ธ.ค. 63ตรัง
บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
พนักงานรีดผ้า
  1. รีดผ้ายูนิฟอร์ม (1)
หัวหน้างานเช็คผ้า
  1. หัวหน้างานตรวจเช็คผ้า (1)
13:59 น. | 11 ต.ค. 63ภูเก็ต
20:38 น. | 29 ก.ย. 63ภูเก็ต