ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
09:47 น. | 24 มิ.ย. 65ภูเก็ต
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:38 น. | 21 มิ.ย. 65ภูเก็ต
16:15 น. | 15 มิ.ย. 65ภูเก็ต
10:19 น. | 14 มิ.ย. 65ภูเก็ต
งานการเงินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
18:45 น. | 21 ก.พ. 65ภูเก็ต
17:43 น. | 25 ม.ค. 65ภูเก็ต
13:15 น. | 20 ต.ค. 64ภูเก็ต
สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (1)
11:52 น. | 16 ก.ย. 64ภูเก็ต
สนง. สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1. พนักงานขับรถยนต์ราชการ (1)
14:52 น. | 19 พ.ค. 64ภูเก็ต