ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
งานการเงินและบัญชี
  1. ลูกจ้างชั่วคราว (1)
งานสารสนเทศ
  1. ลูกจ้างชั่วคราว (1)
งานพัสดุและสัญญา
  1. ลูกจ้างชั่วคราว (1)
15:39 น. | 6 ม.ค. 65ภูเก็ต
13:15 น. | 20 ต.ค. 64ภูเก็ต
สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (1)
11:52 น. | 16 ก.ย. 64ภูเก็ต
สนง. สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1. พนักงานขับรถยนต์ราชการ (1)
14:52 น. | 19 พ.ค. 64ภูเก็ต
งานการเงินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:30 น. | 19 เม.ย. 64ภูเก็ต