ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
07:41 น. | 10 ต.ค. 66ภูเก็ต
Menorca CO LTD
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:48 น. | 4 ส.ค. 66ภูเก็ต
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:11 น. | 19 พ.ค. 66ภูเก็ต
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ
  1. ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ (1)
08:42 น. | 28 มี.ค. 66ภูเก็ต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 60-70 ปี
  1. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 60-70 ปี (8)
11:52 น. | 4 ม.ค. 66ภูเก็ต
SME Bank
ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่การตลาด
  1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (3)
21:18 น. | 5 ก.ย. 65ภูเก็ต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาถลาง
ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
รัฐวิสาหกิจ-ธุรการ
  1. ธุรการ (1)
08:33 น. | 15 ส.ค. 65ภูเก็ต
09:47 น. | 24 มิ.ย. 65ภูเก็ต
10:19 น. | 14 มิ.ย. 65ภูเก็ต
17:43 น. | 25 ม.ค. 65ภูเก็ต